-
     Uutiset Ammattikäyttö Maailmalla Kuluttajat Design Tuotteet Yritys Tilaus Osakkeenomistajat Linkit Etusivu

Windsiden tuulienergian mittaus

-

Uuden sukupolven tuuliturbiinin mekaanista kestävyyttä ja vääntömomentteja testattiin WS-0,30 -mallilla Valtion Tieteellisessä Tutkimuslaitoksessa vuonna 1981. Vuonna 1988 sama tutkimuslaitos testasi WS-turbiinia uudelleen laivalaboratoriossaaan ja vähän myöhemmin konelaboratoriossaan. Windside itse testasi turbiinia Ahvenanmaalla sähkömoottorin avulla. Samoihin aikoihin, 1989-91, testasi Suomen Puolustusvoimat Windsiden WS-4 -turbiinia rannikkoalueen ulkopuolisella saarella. Testaus kesti 450 päivää, jona aikana energiantuotantoa mitattiin yhtäjaksoisesti tietokoneella.

Klikkaa pikkukuvia nähdäksesi isommat kuvat.
Ote tietokonemittauksista Suomenlahden rannikolla

Generaattorin tuotto Ah:ssa eri tuulen nopeuksilla Suomen rannikolla syksyllä 1989 - keväällä 1991. Mittaus todistaa, että Windside-tuuliturbiinit tuottavat energiaa vähintään 157 päivää enemmän vuodessa kuin tavanomaiset vaaka-akseliset potkurimallit.

Jo vuonna 1981 tehdyissä testeissä huomattiin, etteivät Windside-turbiinit siivet jäädy pyöriessään. Saman havainnon teki Windside WS-0,15 -mallia jatkuvasti käyttävä asiakas Utsjoella Lapissa vuoden 1993-94 talvella: siipiin ei kerry lunta eikä jäätä niiden pyöriessä niinkin ankarissa olosuhteissa, että kaikki muut turbiinit jäätyvät.
WS-0,30CErinomaisista testaustuloksista huolimatta Windsiden vahvimmat ominaisuudet tulivat esille vasta todellisessa tuotantokäytössä. Windsiden vahvin puoli on sen kyky hyödyntää alhaisiakin tuulennopeuksiakin, joita enimmillä käyttöalueilla esiintyy. Windsiden sähköntuotanto voi käynnistyä jo 2-3 m/s tuulennopeudella ja mitä suurempi turbiini on, sitä alhaisemmassa tuulennopeudessa se käynnistyy. Sisämaassa 3 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia on mittaustuloksien mukaan noin 100 päivää vuodessa. Niitä ei perinteiseen lentotekniikkaan perustuvat potkurimallit pysty hyödyntämään, koska yleisesti niiden tuotanto alkaa vasta 4-5 m/s nopeudella liikkuvasta tuulesta. Tuulen suunnalla ei myöskään ole Windsidelle merkitystä, koska tuuli tarttuu spiraalinmuotoisiin siipiin aina oikeasta kulmasta. Automaattisia, helposti rikkoutuvia kääntömekanismia ei siinä myöskään tarvita.


WS-0,30A/24V sekä WS-4Saaristomerellä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että Windside tuottaa 30-50 % enemmän sähköä vuodessa kuin muut tuuliturbiinit samalta tuulipinta-alalta. Windsiden hyötysuhde on parempi kuin perinteisillä tuuleen käännettävillä malleilla, kun tuulen nopeus on alle 5 m/s. Lisäksi sen pystyakselinen roottori pystyy hyödyntämään kaikki tuulet, kun taas myrskyinen tuuli ja tuulensuunnan vaihtelut vähentävät perinteisten mallien tehokkuutta huomattavasti.


Eri kokoisia Windside generaattoreita tehdään tilauksesta. Alla esimerkki 7 kW:n erikoisgeneraattorista.Tuotesivulle    Ammattikäyttösivulle    Kuluttajasivulle   

English  Finnish  French